FB

Pentru a va oferi servicii mai bune, utilizam cookies. Continuand sa utilizati site-ul nostru, acceptati si sunteti de acord cu Termenii, conditiile si Politica de confidentialitate.

Email: | Telefon: +40 737 000 000

Politica de Confidentialitate - CristianaCristescu.ro

Această politică de confidențialitate vă informează despre informațiile pe care le colectăm de la dvs. atunci când utilizați site-ul nostru.

Acest site web (numit în continuare “SITE”) este deținut și administrat de către societatea Perfect You Clinique SRL, avand datele de identificare mai jos mentionate.

În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de operator de date personale și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm informații despre noi, despre scopul și modul în care folosim datele dvs. și despre drepturile pe care le aveți asupra datelor dvs. personale.

1. CINE SUNTEM NOI?

Numele organizației:

PERFECT YOU CLINIQUE SRL

Număr înregistrare Registrul Comerțului:

J40/590/2013

Cod unic de identificare:

31112411

Adresă sediu social:

Bucuresti Sectorul 1, Str. Teheran, Nr. 4, Et. 2, Camera 1, C.P. 11932

Adresă sediu secundar:

Str. Aron Cotrus, nr. 61A, Complex Palladian, ap. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, C.P. 014131

E-mail:

Telefon:

(+40) 737 000 000

Persoana de contact:

Andreea Banica

*Nu avem obligația de a desemna un ofițer de protecție a datelor personale (D.P.O), astfel încât orice întrebare cu privire la utilizarea datelor dvs. personale trebuie adresată detaliilor de contact de mai sus.

2. CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL

Potrivit Regulamentului (UE) 679/2016 (aplicabil în România din 25 mai 2018), “datele cu caracter personal” sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane, constituie și ele date cu caracter personal.

Totodata, va rugam sa aveti in vedere si urmatoarele definitii:

 • „GDPR” – Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
 • operator” înseamnă persoana fizică sau juridică care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 • „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”).
 • „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

3. CE DATE COLECTĂM ȘI MODALITATEA DE COLECTARE

 • INFORMAȚII PE CARE NI LE FURNIZAȚI
  Datele pe care le transmiteți prin intermediul formularelor în format fizic sau digital, prin intermediul mesajelor e-mail transmise către noi sau în urma apelurilor telefonice. In principal, pentru a intra in contact cu dvs., noi va solicitam : Nume si Adresa de e-mail.
 • DATE CULESE ÎN MOD AUTOMAT
  In momentul în care accesați site-ul nostru, serverul de web salvează în mod automat log-uri (jurnale) de accesare, ce conțin adresa IP a vizitatorului, resursa (documentul) web accesată, precum și informații despre Sistemul de Operare/ Browser-ul utilizat. Stocăm aceste date, pentru a preveni frauda și pentru a asigura securitatea website-ului și a informațiilor. De asemenea, pe site-ul nostru folosim module cookie, pentru a îmbunătăți experiența de navigare a tuturor vizitatorilor, precum și pentru a măsura eficiența acestui website. Prin intermediul modulelor cookie nu colectăm și nu procesăm nicio informație, pe baza căreia utilizatorul ar putea fi identificat. Pentru mai multe detalii, accesați „Politica de utilizare a modulelor Cookie”. În funcție de serviciile noastre, pe care le utilizezi, colectăm tipuri diferite de informații, de la tine sau despre tine. Colectăm conținutul și alte informații, pe care le oferi când utilizezi serviciile noastre, inclusiv atunci când îți creezi un cont pe site-urile noastre. Colectăm informații despre modul în care utilizezi serviciile noastre, cum ar fi tipurile de conținut, pe care le vizualizezi sau cu care interacționezi, sau frecvența și durata activităților tale. Colectăm informațiile de contact pe care ni le oferi, respectiv nume si adresa de e-mail. În cazul în care utilizezi serviciile noastre pentru achiziții, colectăm informațiile despre achiziția respectivă. Printre aceste informații se numără informațiile tale de plată, cum ar fi numărul cardului de credit sau de debit și alte informații despre card, precum și alte informații despre cont și informații de autentificare, facturare, livrare și contact.

Colectăm informații de pe sau despre computerele, telefoanele sau celelalte dispositive, de pe care accesezi serviciile noastre, în funcție de permisiunile pe care le-ai acordat. Iată câteva exemple de informații despre dispozitiv, pe care le colectăm:

 • atribute, cum ar fi sistemul de operare, versiunea de hardware, setările dispozitivului, numele și tipurile de fișiere și de software și identificatorii de dispozitiv;

4. CUM, DE CE SI PE CE PERIOADA PRELUCRĂM ACESTE DATE. TRANSFER.

Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea. Stocarea: Păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Perfect You Clinique SRL VA PRELUCRA DATE CU CARACTER PERSONAL ÎN URMĂTOARELE SCOPURI:

 • Pentru a raspunde mesajelor dvs.
 • Oferirea bunurilor și serviciilor solicitate de dvs.;
 • Pentru a vă confirma bunurile și serviciile, pe care le-ați comandat și a vă furniza informații suplimentare cu privire la acestea;
 • Pentru operațiuni de ofertare, contractare, facturare;
 • Pentru a vă informa, cu privire la ofertele promoționale, noutățile despre produsele și serviciile aflate în portofoliul companiei noastre sau pentru a vă invita la acțiunile/ campaniile/ activitățile organizate de noi. Pentru va trimite mesaje de marketing. (Doar dacă ați solicit acest lucru în mod expres prin abonarea la newsletter-ul nostru, iar pentru a nu mai primi oferte de marketing /mesaje promoționale, puteți urma instrucțiunile de dezabonare incluse în fiecare e-mail sau prin e-mail la adresa: )
 • Pentru a furniza, a îmbunătăți și a dezvolta serviciile destinate dvs.;
 • Pentru a realiza sondaje și cercetări, pentru a evalua și dezvolta produse și servicii noi sau actuale;
 • Pentru a comunica cu dvs.;
 • Pentru a evalua performanța serviciilor și produselor noastre;
 • Pentru conformare cu legile în vigoare;
 • Pentru activități specifice departamentului Resurse Umane, în situația în care sunteți interesați să faceți parte din echipa noastră;
 • Pentru a răspunde unor cerințe legale aplicabile (în cazul angajaților, colaboratorilor).

Durata prelucrării datelor cu caracter personal. Pana la retragerea consimtamanutului sau intr-un termen de 3 ani de la data ultimei interactiunii.

Transferul datelor cu caracter personal. Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră furnizate prin intermediul site-ului nostrum.

5. CUM PROTEJĂM ACESTE DATE

Datele personale sunt prelucrate în condiții de siguranță. Perfect You Clinique SRL a luat măsuri tehnice și organizaționale adecvate, privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii și a accesului neautorizat, la datele personale transmise, stocate sau prelucrate. Perfect You Clinique SRL asigură integritatea, disponibilitatea, confidențialitatea și autenticitatea, în ceea ce privește datele cu caracter personal, Perfect You Clinique SRL utilizează metode și tehnologii de securitate avansate, împreună cu politici aplicate salariaților și procedurilor de lucru, pentru a proteja prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare. Perfect You Clinique SRL are încheiat un contract prin care, furnizorul de servicii de Internet și găzduire asigură că, a luat toate măsurile de securitate, cum ar fi: limitarea, atât a accesului fizic, cât și a accesului de la distanță, fiind instalat într-un centru de date și supus periodic unui audit de securitate. Perfect You Clinique SRL depune toate eforturile rezonabile, justificate din punct de vedere comercial, pentru a proteja datele cu caracter personal, pe care le deținem, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate. De asemenea, am implementat măsurile tehnice și organizaționale adecvate pentru a asigura că sunt prelucrate doar datele personale necesare, scopurilor specificate. Principiul privind protecția implicită a datelor va fi urmat și în cursul dezvoltării de noi produse sau servicii. Totuși, în ciuda eforturilor depuse pentru stocarea informațiilor colectate într-un mediu de operare sigur, care nu este disponibil publicului, nu putem garanta securitatea absolută a acestor informații în timpul transmiterii sau stocării în sistemele noastre. În caz de încălcare a securității care vă pune în pericol confidențialitatea sau informațiile personale, ne angajăm să vă informăm de aceste lucruri, fie prin intermediul website-ului, fie prin alte metode de care dispunem (mesaje email, apeluri telefonice etc).

6. CARE SUNT DREPTURILE PE CARE LE AVEȚI ACCES, RECTIFICARE, ȘTERGERE ȘI OBIECȚIE

Pentru o informare completă, in calitate de persoana vizata, aveți următoarele drepturi cu privire exclusiva la datele dumneavoastră cu caracter personal, prevăzute de Regulamentul General privind protecția datelor:

 • Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea Operatorului dacă prelucrează sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, in caz afirmativ, puteți avea acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitate a datelor se refera la dreptul de a primi datele personale într-un format standard, structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul ca datele dvs. să fie transmise altui operator fara obstacole din partea Operatorului, in cazul in care aceste date sunt prelucrate in mod automat, in temeiul consimtamantului dumneavoastră exprimat conform articolului 6 alineat 1) litera a), respectiv in temeiul unui contract conform articolului 6 alineat 1) litera b) din Regulamentul General UE privind protecția datelor.
 • Dreptul la opoziție reprezintă dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care va aflați, prelucrării datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor date, atunci când prelucrarea se realizează in temeiul articolului 6 alineat 1) literele e) si f), respectiv pentru realizarea unui interes legitim al operatorului sau pentru realizarea unei sarcini care servește unui interes public.
 • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare, iar datele rectificate vor fi comunicate fiecărui destinatar care a primit datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") reprezintă dreptul de a solicita ștergerea datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazurile în care: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul si nu exista alt temei legal pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării si nu exista motive juridice legitime care prevalează; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societatii informaționale. Ștergerea datelor va fi comunicata fiecărui destinatar care a primit datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • Dreptul la restricționare a prelucrării se referă la cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioada care permite băncii verificarea corectitudinii datelor; in cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând in schimb restricționarea utilizării lor; în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau care va afectează intr-o măsura semnificativa, cu excepția prelucrărilor care vizează încheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastră, o asemenea prelucrare este autorizata de prevederile legale aplicabile sau prelucrarea datelor se realizează pe baza consimtamantului dumneavoastră liber exprimat.
 • Dreptul de a va retrage consimtamantul. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează in temeiul acordului dumneavoastră, aveți dreptul de a va retrage in orice moment consimtamantul, fara a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimtamantului înainte de retragerea acestuia.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: sau la următoarea adresa de corespondenţă: Strada Aron Cotrus, nr. 61A, Complex Palladian, ap. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, 014131 in atentia Andreea Banica.

În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecţia datelor, Operatorul va răspunde acestei solicitări în termen de în termen de 30 de zile în condiţiile prevăzute de Regulamentul general UE 2016/679 privind protecţia datelor.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţii de supraveghere competente ( Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - A.N.S.P.D.C.P, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, www.dataprotection.ro ) şi de a introduce o cale de atac judiciară.

Operatorul de date cu caracter personal garantează faptul ca prelucrează datele dumneavoastră in condiții de legitimitate, implementând totodată masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității si confidențialității datelor conform art. 25 si 32 din Regulamentul General privind protecția datelor.

7. DISPOZITII FINALE

Revizuim regulat și, dacă este cazul, actualizăm periodic această politică de confidențialitate atunci când intervin modificări în urma prestării servicii. Dacă vrem să folosim datele dvs. personale într-un mod/scop pe care nu l-am identificat anterior, vă vom contacta pentru a vă oferi informații despre acest lucru și, dacă este necesar, pentru a vă solicita acordul.

Cristiana Cristescu

Sprancene perfecte

MICROBLADING-ul este cea mai noua si revolutionara metoda de reconstrucție a sprancenelor prin machiaj semipermanent. Este o metoda manuala, care vine din Japonia si presupune... Mai mult

Clinica Microblading